اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه، ملزم به مراعات اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای است و اگرچه هنوز عضو  قطعی کمیتۀ بین‌المللی اخلاق در انتشارات(COPE) نشده است ولی از راهنمایی کمیته دراین‌باره ارزشمند مدد جسته است و خود را متعهد به مراعات این اصول می‌داند:

- مجله از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که حاوی مطالب یا نظریات تخصصی نوآورانه، نکات علمی نوین و غیراقتباسی، به‌ویژه از مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های مبتنی بر آرای بدیع استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های بر مبنای گردآوری یا ترجمه معذور است؛

- مقاله‌هایی در مجله منتشر می‌شود که در سایر نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ و عرضه نشده باشد؛

- حق چاپ مقاله، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به طبع آن در جای دیگر نیست؛

- انتشار آثار دریافتی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن مجله با نویسندگان نیست و نشریه مسؤولیتی در قبال محتوای مقالات ندارد؛

- مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی مختار است؛

- نویسندگان، با مراجعه و ثبت نام در تارنمای مجله، می‌تواند متن مقالات را در محیط Word 2007 و صورت  PDF آنها را ‌همراه درخواست انتشار آثار که در آن به عدم چاپ یا ارائۀ مقاله‌ها به نشریات دیگر اشاره شده و به امضای نویسندۀ مسؤول نیز رسیده باشد، ارسال کنند.