دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تناقض در حرکت طبیعیِ اجسام در چهارچوب طبیعیات ابن‌باجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

فائزه اسکندری؛ غلامحسین مقدم حیدری