کلیدواژه‌ها = عبدالقاهر جرجانی
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی تاریخی از نظریة نظم در اعجاز قرآن(از طرح تا تکامل)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

جمال طالبی قره قشلاقی؛ یوسف مقدسی