نویسنده = ابراهیم مدکور
تعداد مقالات: 1
1. منطق ارسطو نزد متکلمان اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1365، صفحه 42-59

ابراهیم مدکور؛ مترجم: محمد خوانساری