نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. دایرة المعارف اسلام و مفاهیم اساسی قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1365، صفحه 5-9

محمد مجتهد شبستری