شماره‌های پیشین نشریه

باسمه تعالی

دو فصلنامۀ «پژوهشنامۀ فرهنگ و تمدن اسلامی»، در سال 1363 با عنوان «تحقیقات اسلامی» آغاز به کار کرد و در بادی امر به صاحب امتیازی بنیاد دایره المعارف اسلامی، و در سالهای متمادی با مرتبۀ علمی – ترویجی انتشار می‌یافت تا آنکه بنا به تصریح کمیسیون بررسی نشریات کشور، مبنی بر تغییر نام نشریات متناسب با محتوا، از تابستان 1392(س 21، ش ش 1 و 2) با نام فعلی به حلیۀ طبع می آراید. سردبیران مجلّه از ابتدا تاکنون به ترتیب زنده‌یاد دکتر احمد طاهری عراقی، دکتر سیداحمد کاظمی موسوی، دکتر محمود عبدالله‌زاده، حسن فقیه عبداللهی، دکتر مظاهر مصفا، و دکتر هادی وکیلی(در حال حاضر) بوده اند و نشریه از ابتدا تاکنون به مدیر مسئولی آقای سیدمصطفی میرسلیم و در سالهای اخیر، علاوه بر آن، به صاحب امتیازی ایشان انتشار می‌یابد. پژوهشنامۀ «فرهنگ و تمدن اسلامی» مباحثی نظیر فلسفه، عرفان، فقه، کلام، تاریخ و فلسفه علم، جغرافیا، حقوق، هنر و ادبیات و علوم سیاسی را در چارچوب فرهنگ و تمدن اسلامی شامل می‌شود و تاکنون مبادرت به طبع و نشر ویژه‌نامه‌هایی در مباحث مختلف یادنامه‌نگاری، جنبش‌های اجتماعی، فقه، تاریخ علم و استهلال و تقویم(در چهار مجلّد) کرده که نزد قاطبۀ متخصصان معارف اسلامی و علم و فن، اقبالی در خور یافته و بحمدالله همواره از مآخذ مهم پژوهش‌های اهل علم در حساب آمده است.

 

فراخوان نشریۀ پژوهشنامۀ فرهنگ و تمدن اسلامی

با توجه به انتشار دورۀ جدید دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ فرهنگ و تمدن اسلامی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از صاحبان محترم قلم دعوت می‌شود که مقاله‌های خود را در موضوعاتی که اهم محورهای آنها ذیلاً ملاحظه می‌شود، صرفاً از طریق بارگذاری در پایگاه دوفصلنامه به نشانیRJICC.IR.IR  ارسال فرمائید.

اهم موضوعات محوری دوفصلنامه: فلسفه؛ عرفان؛ فقه و اصول؛ کلام؛ تاریخ و فلسفۀ علوم؛ جامعه شناسی؛ تاریخ  جغرافیا؛ حقوق؛ هنر و ادبیات؛ و علوم سیاسی.

 

با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از   yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده اید ایمیل خود را تغییر دهید.

لطفا جهت پیگیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

journal1397@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1365، صفحه 1-170 

6. منطق ارسطو نزد متکلمان اسلامی

صفحه 42-59

ابراهیم مدکور؛ مترجم: محمد خوانساری


8. جام گیتی نما

صفحه 93-112

قاضی کمال الدین میرحسین میبدی؛ مصحح: عبدالله نورانی


9. رسالة المراتب الخمس

صفحه 113-126

محمد هاشم بن اشکوری؛ تحقیق: صلاح الصاوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مدیر مسئول:
سید مصطفی میرسلیم

سردبیر:
هادی وکیلی

مدیر اجرایی:
طاهره امینی

هیأت تحریریه:
نصرالله پورجوادی
سید حمید تنکابنی
رسول جعفریان
سید حسین حسینی
سید محمدرحیم ربانی زاده
هادی عالم‌زاده
حسن فقیه عبداللهی
عبدالرسول کشفی
مهدی محقق
سید مصطفی محقق داماد
سید علیرضا ملایی توانی


شاپا: 1023-7402